Enpresen Elkartea

ELKARTEAREN HELBURUAK

Helburu komun baterako elkartuta

 • Industrialdeko zerbitzuak sustatzea, onartzea, kudeatzea, babestea eta garatzea, eta, oro har, enpresa-jarduera hobetzeko eta garatzeko eta enpresa elkartuetako herritarrei eta bezeroei zerbitzu hobea emateko interesgarritzat eta komenigarritzat jotzen diren ekimen guztiak.
 • Ortuellako Udalak edo beste edozein erakunde publikok sustatutako elkarteekin lankidetzan aritzea, poligonoaren eta udalerriaren jarduera ekonomikoa sustatzeko.
 • Industrialdearen eta instalatutako enpresen irudi ona sustatzea.
 • Iritziak bideratzea, enpresa elkartuen irizpideak eta nahiak bateratzea, bai eta erakunde ofizialen aurrean dituzten aldarrikapenak eta eskaerak ere.
 • Elkartea osatzen duten enpresen arteko lankidetza sustatzea, industrialdearen eta Ortuellako udalerriaren beraren mesedetan.
 • Edozein agintari eta organismoren aurrean, ordezkatuek elkartearen helburuei begira dituzten aldarrikapenen eta asmoen bozeramaile izatea.
 • Esparru guztietan beharrezkoak diren ekimenak eta ekintzak egitea, bere eskumenarekin lotuta, enpresen eta elkartearen onurarako.

ELKARTZEAREN ABANTAILAK

Gure enpresei lagunduz

Lankidetza

Askotan, lankidetzan askoz hobeto gara daitezkeen ideiak, proiektuak edo lanak sortzen dira, eta hori funtsezkoa da elkartearentzat, lanerako aukerak eta arrakasta izateko aukerak areagotzen baititu zalantzarik gabe.

Hainbat adarretan (giza baliabideak, prestakuntza, marketina, etab.) ezagutza eskatzen duten proiektu propio edo besterenetatik, proiektu bateratuak aurkeztea administrazioaren deialdietara edo bazkide baten edo kanpoko enpresa baten beste edozein lehiaketa edo proiektutara, elkartean beharrezko ezagutza bilatzen duena, bai elkartearen beraren mesedetan, bai elkartutako enpresen mesedetan edo poligonoaren beraren azpiegituraren mesedetan.

Sustapena

Gaur egun, industrialdeko enpresen % 80 baino gehiago daude A.E.P.I.G. – G.I.E.E.n. Horren ondorioz, indar handiagoa dugu hirugarrenen aurrean, eta autoritate eta sinesgarritasun handiagoa hirugarrenen aurrean ekimenak edo ekintzak sustatzeko orduan.

Hori igartzen da, adibidez, lankidetza-proiektuak sustatzerakoan, administrazioetan proiektuak proposatzerakoan edo baterako ekimenetan.

Beste alderdi garrantzitsu bat Elkartearen webgunean sustatzeko aukera da. Bertan, enpresa bakoitzeko fitxa bat agertzen da, bere jardueraren, produktuen/zerbitzuen, kontaktuen eta ezaugarrien deskribapen zehatzarekin. Enpresa elkartekideen ezagutza ezagutarazteko modu bikaina da, baita lan egiten duten sektoreena ere. Azken batean, Granada Industrialdearen ESKAINTZA.

Ebazpena

Arazo komunak konpontzea da enpresa-elkarte bateko kide izatearen abantailetako bat.

Indarrak batuz gero, arazoak modu sinpleagoan konpontzen dira, edo, gutxienez, kide bakoitzak ahalegin gutxiago egin behar du; beti agertzen dira proposamen berriak, konponbide berriak eta baliabide berriak egoera kaltegarriei aurre egiteko; beraz, zalantzarik gabe, oso egokia da A.E.P.I.G – G.I.E.E.ko kide izatea.

Informazioa

A.E.P.I.G – G.I.E.E.ko kide izateak etengabeko informazio-fluxua ematen die kideei, eta, horren ondorioz, une oro erne egoten dira eragin diezaiekeen edozein proiektu, krisi, arazo, ideia edo berrikuntzaz.

BIHURTU ZAITEZ ENPRESA ELKARTU

Bat egin eta parte hartu abantailetan

Bete formulario hau zure eskaera bidaltzeko. Lehenbailehen jarriko gara harremanetan.

  Pabellón en propiedad o en alquiler

  Por medio de la presente declaro que deseo incorporarme voluntariamente como empresa asociada a la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADA INDUSTRIALDEKO ENPRESEN ELKARTEA, pudiendo igualmente solicitar mi baja en la misma comunicándolo a la Junta Directiva por escrito. De la misma forma, cedo mis datos de registro y comunicación para lo que así proceda.

  En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales, conforme al art. 11 relativo a la transparencia e información al afectado, LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADA INDUSTRIALDEKO ENPRESEN ELKARTEA (A.E.P.I.G – G. I.E.E), le informa que los datos de carácter personal que se facilitan con motivo del siguiente servicio, son necesarios para dicha gestión, siendo incorporados en un fichero automatizado y no automatizado de A.E.P.I.G. – G. I.E.E., responsable del tratamiento y destinataria de los datos, con domicilio en Pol. Industrial Granada, Pab.1, 48530 (ORTUELLA) donde dirigiéndose por escrito podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y Oposición, previstos en la Ley.

  Nahiago baduzu, izen-emate fitxa deskarga dezakezu DOC formatuan.

  Elkartearen estatutuak eta inskripzioa

  Elkarteen Estatutuak eta Inskripzioa EJko Elkarteen Erregistroan

  Ekintza eta Kudeaketa Plana

  Ekintza Plana eta Kudeaketa Plana 2019 – 2025

  Lankidetza Hitzarmena Udala Ortuella eta AEPIG-GIEE

  Lankidetza Hitzarmena Udala Ortuella eta AEPIG-GIEE

  ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

  Gure kolaboratzaileen laguntzarekin

  Jarri gurekin
  harremanetan

  Pozik argituko ditugu zure zalantza guztiak

  • info@poligonogranada.eus
  • 94 404 49 58
  • Granada industrialdea, 48530 Ortuella Bizkaia